Biết đâu được tiếng anh là gì?

Định nghĩa Biết đâu được trong Tiếng Việt

Biết đâu được, biết đâu chừng là những từ nhằm biểu hiện ý phỏng đoán một cách rất dè dặt, chưa chắc chắn và như muốn đưa ra trao đổi thêm, chứ chưa dám khẳng định dứt khoát.

Biết đâu được tiếng anh là gì

Biết đâu được trong tiếng anh là gì?

Biết đâu được trong tiếng anh là May be, who knows.

Phân biệt maybe và may be trong tiếng anh 

Phân biệt “maybe” và “may be”

Đây là một lỗi thường gặp đối người học Tiếng Anh và thậm chí cả với một số người bản xứ. Sự giải thích đơn giản nhất như sau:

Maybe = perhaps (có lẽ/có thể)

Maybe là một trạng từ đồng nghĩa với perhaps thường đứng đầu câu.

Ví dụ: Maybe it will stop raining soon. = Perhaps it will stop raining soon = Có thể trời sẽ tạnh mưa sớm thôi.

May be = is possibly (có lẽ/có thể)

“May” là một động từ khiếm khuyết chỉ sự có thể, khả năng. Sau “may be” thường có một tính từ, danh từ hay một động từ (V_ing) đi kèm.

Ví dụ:

  • He may be crazy. (may be + tính từ)
  • He may be a genius. (may be + mạo từ + danh từ)
  • He may be trying too hard. (may be + động từ thêm _ing)

Cách phân biệt dễ nhất: “maybe” là trạng từ thường đứng đầu câu, còn “‘may be” luôn theo sau bởi danh từ, tính từ hay động tư thêm _ing.

Maybe you have a better explanation than this.

Ví dụ khi sử dụng khác 

Rồi biết đâu chừng anh sẽ muốn bước chân vào phòng họp để nghe thử.

Then, as one thing leads to another, he might step inside the hall during a meeting to listen for a while.

Biết đâu chừng chúng ta có thể bắt đầu vô tình lặp lại những lời nhạc ca tụng việc gian dâm, việc dùng ma túy để tạo hứng thú và tệ hơn thế nữa, mà không hay chăng?

Might we even unconsciously start repeating lyrics that glorify sex without marriage, use of drugs for pleasure and much more?